Hi, How Can We Help You?

Kurumsal Danışmanlık


 

FEEL GOOD PHONE ÇALIŞAN DESTEK PAKETİ

Feel Good Phone Çalışan Destek Programı Nedir?

Feel Good Phone, günlük duygusal sorunları olan tüm çalışanlarınıza ve onların aile üyelerine yardımcı olmak için telefon ile verilen gizli bir psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Çalışan Destek Programı; başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede yaklaşık 30 senedir yaygın olarak kullanılan, çalışanların yaşam kalitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik geniş kapsamlı, 7 gün 24 saat rehberlik hizmeti sunan bir destek programıdır. Çalışanların iş ve özel hayatta karşılaştıkları sorunları anlamak ve üstesinden gelmek için hizmet veren Çalışan Destek Programı, yarattığı performans artışı ile kurumlara katma değer sağlar. Çalışan Destek Programı, bahsedilen tüm hizmetleri kapsayan bütünleşik bir uygulamadır. Her bir hizmet, programı oluşturan yapının bir parçasıdır. Program, çalışanlara sunduğu hizmetlerin yanı sıra, kurumların hedeflerine uygun, beklentilerini karşılayacak ve pozitif geri bildirim sağlayacak uygulamaları da içerir. Söz konusu hizmet paketi; çalışanların yaşam kalitesini yükseltirken kurumlara da çözüm ortaklığı sunar.

Çalışan Destek Paketi Nasıl Kullanılır?

Kurum, kültür, özellikleri, vizyonu, ihtiyaçlarına göre değerlendirilir, kuruma özgü stratejiler ve ÇDP’nin nasıl işleyeceğinin planı belirlenir. ÇDP’nin tam olarak anlaşılması ve faydalanılması için yöneticilere, bölüm şeflerine program ve yararlanma prosedürleri tanıtılır. Çalışanlara tanıtımı seminerler, broşürler, posterler, intranet ve mail yoluyla yapılır.

Proaktif:

Medikal ekip ile birlikte sağlıklı yaşam (davranışsal değişiklik), kişisel gelişim seminerleri

Bilgi, Danışmanlık ve Terapi:

Yüz yüze bireysel, aile veya grup terapisi, internet şeklinde yapılır.

Değerlendirme:

Psikolojik test ve ölçeklerden elde edilen veriler ile görüşmelerden çıkan sonuç değerlendirilip, altta yatan sebeplerin bulunması, işi nasıl etkilediğinin tespit edilmesi.

Danışmanlık:

Etik kurallar ve mahremiyetin temel alınarak danışmanlık ve terapi hizmetlerinin verilmesi. Danışmanlık ve terapi de temel nitelik çok uzun süreli olmaması ve çözüm odaklı olması. Gerektiğinden çalışanın izni ile problemin üstler, insan kaynakları ve aile ile paylaşılması.

Sonlandırma ve Yönlendirme:

Verimlilik sorunlarının incelenmesi, plan önerilmesi, gerçekleştirilmesi Yönetici yetiştirme (seminer ve eğitim), danışmanlık Kriz veya travmatik olaya anında müdahale sıkıntılı birimlerde destek grubu ÇDP kullanımı, değerlendirmesi, verimlilik raporu, önerilerin işverene sunulması.

Çalışan Destek Programı Hizmet İçeriği

7/24 Telefon İle Danışmanlık :

Telefon ile 7/24 psikolojik destek, kısa süreli danışmanlık ve yönlendirme hizmeti.

Online Görüntülü Psikolojik Destek :
Takip gerektiren danışmanlık konularında online görüntülü psikolojik danışmanlık hizmeti.

Online Söyleşiler :
Trend başvuru konularından oluşan, kurum çalışanları için psikoloji söyleşileri.

Kurum Travma Sonrası Destek :                                                                                                                                     Kurum içi travma (iş kazası, ani ölüm, doğal afet vb.) durumlarında online grup oturumları.

Anne Ve Bebek Programı : Psikologlar, bebek hemşiresi ve emzirme danışmanları, beslenme uzmanı ve diyetisyenler; bebek bakımında ve bu süreçte karşılaşılacak zorluklar sırasında annelere destek verir.

Eğitim Danışmanlığı : Çalışanlar ve aileleri için sınav hazırlık süreçlerinde psikologlar ve psikolojik danışman desteğiyle eğitim ile ilgili konularda destek ve yönlendirme yapmak.

İş Yaşamıyla İlgili Psikolojik Danışmanlık Alanları :

İş-Özel Yaşam Dengesi Desteği
İşte Zorlanma ve Stresle Etkin Baş Etme
Performans Kaygısı
İş Yaşamında İlişki Sorunları
İş Yaşamında Özgüven Eksikliği ve Sosyal Fobi
İş Yaşamında Öfke Kontrolü
İş Yaşamında Uyum Problemleri
İş Yaşamında İletişim Problemleri
Mobbing
Özel Yaşamla İlgili Psikolojik Danışmanlık Alanları :
Öfke Kontrolü
Özgüven Eksikliği
Depresyon
Kaygı Problemleri
Panik Atak
Sosyal Fobi
Kayıp ve Yas
Alkol ve Madde Kullanımı
Aile Danışmanlığı
Evlilik-Çift Terapisi

Diyetisyen Desteği :
Her yaş gruba diyet programı
Zayıflama
Kilo alma
Sağlıklı beslenme
Obezite beslenme
Bebek beslenme
Çocuk beslenme
Okul çağı beslenme
Ergen beslenmesi
Kadınlarda beslenme
Erkeklerde beslenme
Yaşlılarda beslenme
Hastalıklarda beslenme
Hamilelik ve emzirme döneminde beslenme
Aile beslenmesi
Psikolojik beslenme

Fizyoterapist Desteği :

Ortopedik rehabilitasyon
Evde fizyoterapi ve rehabilitasyon
Nörolojik rehabilitasyon
Skolyoz rehabilitasyon
Manuel terapi vb. hizmetlerimiz mevcuttur.

Çalışan Destek Programı Neden Önemlidir?

İşveren Açısından :

İnsan Kaynakları teriminin bile yavaş ‘İnsan Kıymetleri’ olarak anılmaya başladığı, insana değer ve önem atfeden yönetim anlayışının yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. İnsana değer veren yönetim biçiminin her açıdan işletme açısından daha çok verimlilik sağladığı bilinmektedir. Ayrıca çalışanlarına ÇDP’nı sunmak hem insan kaynaklı birçok problemin daha ortaya çıkmadan önlenmesini sağlar hem de şirket imajına olumlu bir katkı sağlar. Psikolojik problemlerin günümüzde eskiye oranla çok daha fazlalaştığını gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Çalışanlarda psikolojik problemlerin artması, verimliliğin düşmesine, devamsızlığın ve iş kazalarının artmasına sebep olmaktadır. ÇDP sayesinde hem psikolojik problemler karşısında hem de yapılan önleyici çalışmalar sayesinde, işverene ekonomik katkı sağlanmaktadır. ÇDP sayesinde kişiler arası çatışmaların azalmasıyla, verimliğin artmasına ve personel sirkülasyo’nun azalmasına katkı sağlanıyor. Çalışanların iyi bakma ve değer verme, değerlilik ve aidiyet duygusunun artmasına, nitelikli personel kazanmaya ve varolan nitelikli personelin kaybına engel oluyor.

Çalışan Açısından:

Ödüllendirici algılanıyor ve motivasyo’nun yükselmesine katkı sağlıyor. ÇDP sayesinde, çalışanların sorunları azalıyor, özgüven ve insani ilişkileri iyileşiyor. Stres azalıyor, iş-özel yaşam dengesi düzeliyor, yaşam kalitesi artıyor

İn yazılım web site tasarımı seo paketleri
Karşıyaka Psikolog manisa psikolog Salihli Psikolog Bodrum Wolf Yetkili Servisi