Hi, How Can We Help You?

DİSLEKTİK BİREYLER İÇİN OKUDUĞUNU ANLAMA VE KREATİF DÜŞÜNME BECERİSİNİ – DONAGELİŞTİRME –

DİSLEKTİK BİREYLER İÇİN OKUDUĞUNU ANLAMA VE KREATİF DÜŞÜNME BECERİSİNİ – DONAGELİŞTİRME –

DİSLEKTİK BİREYLER İÇİN
OKUDUĞUNU ANLAMA VE
KREATİF DÜŞÜNME BECERİSİNİ GELİŞTİRME SETİ

Dislektik Bireyler İçin Okuduğunu Anlama ve Kreatif Düşünme Becerisini Geliştirme Seti; fotoğrafik
okuma becerisini kazanmış bireylerin okuduğunu anlama ve okuduğunu anlama becerisine paralel
olarak gelişen kreatif düşünme becerisini kazandırmayı amaçlayan, okuduğunu anlama becerisini 5N-1K nın ötesine taşıyan, uzman eğitimciler tarafından geliştirilmiş alanındaki ilk ve tek özelliğine sahip
okuma serisidir. DONA içerisinde öğrencilerimizin sosyal ve psikolojik gelişimini destekleyecek içeriğe
sahip 40 adet hikâye bulunmaktadır ve bu hikâyeler ateşman Türkçe Okunabilirlik İndeksine göre
kolaydan zora bir sıralamada sunulmaktadır. Set içerisinde yer alan hikâyelerde ve diğer metinlerde
dislektik bireylerin okumalarını kolaylaştıracak yazı font ve puntoları kullanılmıştır. DONA içerisinde yer alan her hikâye sonrasında 7 alt alan, 44 farklı bölümde; anlama, yorumlama, analiz etme, ilişkilendirme, farklı alanlarla değişim ve yeniden değerlendirme becerilerinin gelişimini destekleyecek egzersiz ve özgün çalışmalar bulunmaktadır.

 

İn yazılım web site tasarımı seo paketleri
Karşıyaka Psikolog manisa psikolog Salihli Psikolog Bodrum Wolf Yetkili Servisi