Hi, How Can We Help You?

Blog

Mayıs 9, 2022

Covid-19 Pandemisinin Sporcu Üzerinde Etkileri

Günümüzde sporun sosyal hayatta önemli bir yer tuttuğu genel  kabul görmektedir. İnsanlar için çok önemli olan spor, Covid-19 pandemisi sırasında benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya kalınmıştır. Salgının seyri ile birlikte birçok ülke  bulaşma riskini azaltmak için tüm spor organizasyonlarını askıya almak zorunda kaldığı aşikardır. Dünya çapında ulusal ve uluslararası tüm spor organizasyonlarının ertelenmesi veya iptal edilmesi, dinamik yapısı nedeniyle toplumları aşağı çeken spor için oldukça zor bir imaj oluşturmuştur. Covid19 döneminde spor federasyonlarının veya organizasyonlarının askıya alınması ve müsabakaların seyircisiz olarak yeniden başlaması sporcuları iki farklı sorunla karşı karşıya kalmıştır.

Bunlardan ilki; COVID-19 bulaşmasa bile, sporcu antrenman programının kesintiye uğraması nedeniyle kardiyovasküler sistem, temel lokomotor özellikler ve kısa/uzun süreli egzersiz kapasitesi üzerinde olumsuz etkiler son yapılan çalışmalarda göze çarpmıştır. İkincisi ise Covid19 enfeksiyonu nedeniyle sporcularda ortaya çıkan metabolik semptomlar ve zorunlu izolasyon nedeniyle performans düşüklüğüdür. Virüs bulaşan sporcuların pandemi sırasında doğrudan ve dolaylı olarak virüsün neden olduğu fiziksel, fizyolojik ve psikolojik sorunlar yaşadığı görülebiliyor.

 

Süreç içerisinde Covid-19 sürecinin sporcular üzerinde yarattığı tüm olumsuzluklar antrenör tarafından net ve kapsamlı bir şekilde tanımlanmalıdır. Sporcuların bu süreçte meydana gelen antrenman kesintileri nedeniyle performans kayıplarına mikro düzeyde başlayacak bireysel antrenman programları uygulanmalıdır. Enfekte sporcuların iyileşme süreçleri, sağlık durumları ve atletik performansları izlenmeli ve sporcular hastalığın etkilerini dikkate alan antrenman programlarına dahil edilmelidir. Covid-19 kaygısının sporcular üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için antrenörlerin daha fazla dikkat etmesi ve spor psikologlarından destek alması gerekmektedir. Ayrıca halk sağlığı kuruluşları, spor federasyonları, spor kulüpleri, araştırmacılar ve sporcu sağlığı uygulayıcıları ile ortak olunmalıdır. Sporcuların fiziksel, zihinsel ve psikolojik tolerans düzeyleri  üzerindeki olumsuz etkileri ve performanslarına yönelik kaygılarını en aza indirecek programlar geliştirilmelidir.

 

Yrd. Doç. Dr.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

İn yazılım web site tasarımı seo paketleri
Karşıyaka Psikolog manisa psikolog Salihli Psikolog Bodrum Wolf Yetkili Servisi