Hi, How Can We Help You?

Blog

Mayıs 16, 2023

Cotard Sendromu ( Ben Aslında Yokum )

 • Az rastlanan bir sendrom olan Cotard sendromunda hasta nihilistik sanrılara sahiptir dolayısıyla kendi varlığını ve dış dünyanın varlığını reddedebilir.
 • Cotard sendromunda hasta düşünme ve hissetme yetilerini kaybettiğine inanabilir.
 • Cotard sendromunda hasta kendi varlığını ve evreni yadsıyabilir.
 • Cotard sendromu hafiften ağıra bir spektrum gösterir.
 • Cotard sendromu depresyonla, şizofreniyle veya psikoorganik sendromlarla bir arada görülebilir.
 • Cotard sendromu aniden başlar, hastanın geçmiş psikiyatrik tanısı olmayabilir.
 • Cotard sendromunda hasta öncelikli olarak kaygılanır ancak bu kaygı zaman içinde nihilistik ümitsizliğe dönüşür.
 • Cotard sendromunda hasta kendinden nefret edebilir, depresif tablo görülebilir.
 • Frengi hastalığının üçüncü evresi olan Paralizi Jeneral hastalığında ve Senil Demans gibi organik durumlarda Cotard sendromu görülebilir.

Cotard Sendromu Tarihçesi

 • Charles Bonnet 1788 yılında ölü olduğuna inanan bir kadın hasta bildirmişti. Hasta kendisinin bir tabuta yerleştirilmesini istedi sonrasında uzunca bir süre tabuttan çıkmadı. 1880 yılında ise Cotard beyni, sinirleri ve iç organları olmadığını iddia eden bir kadın hasta bildirmişti. Bir başka vaka öyküsünde ise şiddetli depresif belirtileri olan kadın hasta ölü olduğunu iddia etmiş, hastanedeki 25. Gününde ceset gibi koktuğunu iddia ederek gömülmeyi istemiştir.

Cotard Sendromu Belirtileri

 • Cotard sendromunda hasta bedeninin parçalarını yadsıyabilir. “Eskiden bir kalbim vardı, şimdi ise yok”, “Midem yok, açlık hissetmiyorum dolayısıyla yediğim yemekler bir deliğe düşüyor” ifadeleri Cotard sendromu hastalarına aittir.
 • Cotard sendromu olan bir hasta var olmadığını vurgulamak için kendine “Madam Sıfır” lakabını takmıştır.
 • Cotard sendromunda hasta var olmama arzusundadır ancak paradoksal biçimde ölüm de olanaksız görünür. Bu nedenle ölümsüzlük fikri meydana gelir. Bu da ümitsizliğin en koyusunu oluşturur. Hasta ölmeyi ister ama hiçlik durumunun içinde sonsuza kadar yaşamaya mahkûm olduğuna inanır.
 • Ölümsüzlük inancına megalomanik inançlar da eşlik edebilir. Bazı hastalar bedenlerinde aşırı bir büyüme olduğuna, evrenle bütünleşecek kadar büyüyebileceklerine inanırlar.
 • Cotard sendromu olan hastalarda çoğunlukla işitsel halüsinasyonlar görülür. Bu varsanıların içeriği çoğunlukla suçluluk, ümitsizlik ve ölümdür. Hasta çürüdüğüne inanabilir. Bu hastaların kendine zarar verme ve intihar etme riskleri yüksektir.
 • Cotard sendromu olan hastalar ölü olduklarına dolayısıyla ölemeyeceklerine inandıkları halde intihar girişiminde bulunabilirler. Ölümsüz olduğuna inananlar için hayat oldukça zordur çünkü çektikleri ıstırabın asla sonlanmayacağına inanırlar.

Cotard Sendromunun Prevelansı

 • Cotard sendromunun sıklığına ve yaygınlığına dair fikir birliği yoktur çünkü sendrom hakkında herhangi bir formel çalışma yapılmamıştır ancak Cotard sendromuna ait vaka analizlerini derleyen bir çalışma sendroma sahip 100 hastanın kayıtlara geçtiğini bildirmiştir.
 • Cotard sendromu daha çok orta yaşlı kadınlarda görülse de erkeklerde görülen örnekleri de mevcuttur.

Psikoloji Perspektifinden Cotard Sendromu

 • Psikodinamik açıdan Cotard sendromu hastanın bilinçdışındaki ölüm arzusundan kaynaklanır. Hasta kendini cezalandırmak için ya da benliğini yadsımak için bu sendromu geliştirmiş olabilir.
 • Dirençli ve derin bir suçluluk duygusunun varlığı zamanı ve mekanı reddedip insanlarla var olan tüm bağı koparmaya ve kişinin kendini cezalandırmasına yani yok olduğunu iddia etmesine yol açıyor olabilir.
 • Hasta ölümsüz bir ölü olduğuna inandığında sonsuza dek ölülük halininin devam edeceğine inanır. Bu ebedi ölüm hali ebedi ümitsizlik anlamına gelir. Bu durum hastanın kendini ebediyen cezalandırması olarak düşünülebilir.

 Cotard Sendromunun Tedavisi

 • Cotard sendromunun özgül tedavisi, altta yatan durumun tedavisinden oluşur.
 • Affektif psikozu olan hastalarda daha sık Cotard sendromu gözlendiğinden antidepresanlar kullanılabilir.
 • EKT’nin işe yaradığı vaka örnekleri vardır dolayısıyla EKT bazı hastalarda öncelikli tedavi olarak kullanılabilir.
 • Bazı örneklerde iyileşme tıpkı başlangıç gibi hızlı ve ani olabilir.
 • Akut organik problemlere paralel gelişen sanrılar iyileşmeye açıktır.
 • Cotard sendromu kronik şizofreninin parçası olarak yıllarca devam edebilir.

Psk. Bilge Uğurlu

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

İn yazılım web site tasarımı seo paketleri
Karşıyaka Psikolog manisa psikolog Salihli Psikolog Bodrum Wolf Yetkili Servisi