Hi, How Can We Help You?

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Neden Tercih Etmeliyiz ?

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Neden Tercih Etmeliyiz ?

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Neden Tercih Etmeliyiz?

Kurumumuz bünyesinde tamamı uzman olan psikologlarla hizmet vermektedir. Ankara Beyond Psikoloji Merkezi Çocuk Terapisi, Ergen Terapisi, Çift Terapisi, Yetişkin Terapisi, Aile Terapisi, Yetişkin Testleri, Çocuk Testleri, Bireysel Terapi, Bağımlılık Terapisi, Nöropsikolojik Terapi, Onkoloji Terapisi alanlarında hizmet vermektedir.

Gizlilik ve Etik 

Ankara Beyond Psikoloji Merkezi olarak danışan gizliliğine ve etik değerlere bağlılık çerçevesinde hizmet veriyoruz.

Uzman ve Deneyimli Kadromuz

Ankara Beyond Psikoloji Merkezi, tamamı uzman psikologlardan oluşan bir kadro ile hizmet vermektedir.

Seans Süreleri

Ankara Beyond Psikoloji Merkezinde seans süresi 50 ile 60 dakika arasındadır. Bu süre seansın gidişatına göre değişebilir.

Seans Ücretleri

Ankara Beyond Psikoloji Merkezinde seans ücretleri 400 ile 1200 lira arasında değişmektedir.

Oyun Terapisine Kimler Gelebilir?

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Oyun Terapisi 2-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Bu yaş aralığındaki çocuklar oyun terapisine katılabilirler.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Oyun Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?

 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Çocuklarda Görülen Kaygı Bozukları
 • Okul Başarısızlığı
 • Sınav Kaygısı
 • Okul Fobisi
 • Özgül Fobiler ( Böcek, Örümcek, Yükseklik Korkusu Gibi)
 • Sosyal Fobi
 • Çocukluk Depresyonu
 • Davranış Bozuklukları
 • Zihinsel Problemlere Bağlı Davranış Bozuklukları
 • Dürtü Kontrol Bozukluğu
 • Öfke Kontrol Problemi
 • Tik Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm Spektrum Bozukluğu)
 • Özgül Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli)
 • Çocukluk Döneminde Görülen Şizofreni
 • Bipolar Bozukluk
 • Kişilik Bozuklukları
 • Depresyon
 • Panik Atak konularında oyun terapisi kullanılmaktadır.

Çocuğunuzla iletişim problemleri yaşıyorsanız ya da bir sorun olduğunu düşünüyorsanız Ankara Beyond Psikoloji Merkezini oyun terapisine başlayabilirsiniz.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Disleksi

Normal ya da üstün zekâ seviyesine sahip, fiziksel, ruhsal ya da nörolojik herhangi bir bozukluğu olmayan bazı bireylerin çocuk yaşta; okuma, yazma, konuşma, düşünce ve aritmetik becerilerinde zorluklar yaşamasına neden olan, özel okuma bozukluğuna “Disleksi” adı verilir.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Disleksi Belirtileri Nelerdir?

 • Okumayı öğrenirken zorluk yaşarlar, okuma güçlüğü çekerler, okuduklarının tamamını ya da son okuduklarını hatırlayamazlar.
 • Rakam ve harf simgelerini ters algılar ya da hece ve kelimeleri tersten okurlar.
 • Okuma esnasında kelime içerisindeki sesleri, özelliklede benzer olanları, karıştırır veya atlarlar, okuma metnindeki bazı kelimeleri atlar ya da değiştirirler. Bazen satırları karıştırırlar. Okuma hızları düşüktür.
 • Yazıları bozuktur ve yazarken de bazı harf ve heceleri atlarlar.
 • Sağ – sol gibi yön bilgilerini öğrenmede zorluk yaşarlar.
 • Çarpım tablosu ezberlemede, ritmik saymada ve ritme uymada zorlanırlar.
 • Aritmetik işlemleri karıştırırlar.
 • Dikkat dağınıklığı yaşarlar.
 • Yaşıtlarına oranla; hareketleri yavaştır ve daha geç konuşmaya başlarlar
 • İp atlama, ayakkabı bağı ve kravat bağlama gibi motor beceri gerektiren işlerde beceriksiz ve sakardırlar.
 • Okul fobileri vardır, okula girmekten kaçınırlar.

Yukarıda bulunan maddelerden biri veya birkaçı çocuğunuzda bulunuyor ise Ankara Beyond Psikoloji Merkezi’nde bulunan uzman psikolog kadrosundan yardım almanızı öneririz.

 

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Çocuk Testleri

Çocuk Testleri, 0-12 yaş aralığında çocukların gelişimini, dikkatini, algılama becerisini, iletişim kabiliyetini, zeka düzeyini, dil kabiliyetini inceleyen objektif testlerdir.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Hangi Çocuk Testlerini Uygulamaktadır? 

 • D-2 BURDON DİKKAT TESTİ
 • FRANKFURTER DİKKAT TESTİ
 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 • ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ(AGTE)
 • GESSELL GELİŞİM TESTİ
 • BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ
 • FROSTİG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ
 • CATELL 2A
 • PORTEUS LABİRENT TESTİ
 • BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
 • PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
 • GOOD ENOUGH
 • KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ
 • MOXO TESTİ

 

Çocuğunuzun gelişimini, dikkat düzeyini, iletişim kabiliyetini, zeka düzeyini, dil kabiliyetini öğrenmek ve bilgi sahibi olmak için  Danışmanlık Merkezinden Çocuk Testleri yaptırabilirsiniz.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Masal Terapisi Nedir?

Masal Terapisi, masal aracılığı ile çocukların kendilerini, duygularını, ihtiyaçlarını ifade etmesini sağlayan bir terapi yöntemidir. Masal Terapisi ile çocuğun bilişsel ve sosyal becerileri ile duygu ve düşüncelerini ortaya koymayı amaçlarız. Aileler tarafından en çok tercih edilen bir terapi yöntemidir.

 

 

 

 

 

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Masal Terapisine Kimler Gelebilir?

3-13 yaş aralığındaki çocukların kendilerini ifade edemediği, davranış bozukluğu gösterdiği ve duygusal problemler yaşadığı durumlarda, Ankara Beyond Psikoloji Merkezinde uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Masal Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?

 • Psikolojik ya da fiziksel şiddet
 • Öfke kontrol bozukluğu
 • Aile içi şiddet
 • Cinsel istismar
 • Kronik hastalığın etkisi
 • Sevilen birinin hasta olması veya vefat etmiş olması
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Ebeveynin boşanmış olmasından kaynaklanan sorunlar

 

Beyond Psikoloji Merkezi Masal Terapisi hizmeti vermektedir.

Beyond Psikoloji Merkezinde kadromuzun tamamı uzman psikologlardan oluşmaktadır. Ankara Beyond Psikoloji Merkezinde Masal Terapisini, alanında uzman çocuk psikologları seansları yapmaktadır. Çocuğunuzun sorunlarıyla baş etmesine yardımcı olmak, empati yeteneğini geliştirmek ve kişisel gelişimini desteklemek için  Danışmanlık Merkezinden Masal Terapisi hizmeti alabilirsiniz.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Yetişkin Testleri

Yetişkin testleri, bireyin davranışlarını gözlemlememizi sağlayan ölçme araçlarıdır. Bireyi tanımak; duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışlarını gözlemlemek için kullanılmaktadır.

Yetişkin Testleri Kimlere Uygulanır?

16 yaş üzeri bireylere uygulanmaktadır. Yetişkin testleri genellikle bu gibi durumlarda kullanılır:

 • Psikosomatik Belirtiler
 • Motor Bozuklukları
 • Cinsel Sorunlar
 • Sosyal Tutumlar
 • Kişisel Gelişim
 • Eğitim
 • Aile içi Sorunlar
 • Nevrotik ve Psikotik Eğilimler
 • Bireysel Yetenekler
 • Zihinsel Problemler
 • Zeka Ölçümü
 • Dikkat ve Konsantrasyon Eksikliği
 • Davranış Bozuklukları
 • Zihinsel Problemlere Bağlı Davranış Bozuklukları
 • Dürtü Kontrol Bozukluğu
 • Öfke Kontrol Problemi
 • Tik Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

Ankara Beyond PsikolojiMerkezinde Hangi Yetişkin Testleri Uygulanmaktadır?

 • Beier Cümle Tamamlama
 • SCL 90-R Ruhsal Belirti Tarama Listesi
 • KSE Kısa Semptom Envanteri
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Kent EGY ve Porteus Labirentleri
 • Mini Mental Test
 • ACE-R Addenbrooke’s Kognitif Tarama Envanteri

Beyond Psikoloji Merkezinde kadromuzun tamamı uzman psikologlardan oluşmaktadır. Beyond Psikoloji Merkezinde Yetişkin Testlerini, alanında uzman klinik psikologlarımız yapmaktadır. Yetişkin Testlerini Ankara Beyond Psikoloji Merkezini yaptırabilirsiniz.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Suadiye MMPI Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), bireyin kişilik özelliklerini ve psikopatolojisini ölçmek için kullanılan, dünyada en sık tercih edilen kişilik testidir.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini MMPI testi kimlere uygulanabilir? 

Psikoloji merkezinde 16 yaşından büyük, okuma-yazma bilen tüm bireylere Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ( MMPI) uygulamaktadır.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini MMPI Testi Hangi Durumlarda Uygulanır?

 • Depresyon
 • Hipokondriaziz hastalık hastalığı
 • Histeri-konversiyon
 • Psikopatik sapma (kişilik bozukluğu)
 • Paranoya (aşırı şüphecilik)
 • Psikasteni (Saplantı-takıntılı düşünce bozukluğu)
 • Şizofreni
 • Hipomani (manik bozukluk-aşırı duygu patlamaları)
 • Sosyal içe dönüklük
 • Aşırı savunmacı kişilik gibi konularda Suadiye Bir- Sen Psikolojik Danışmanlık erkezi MMPI testi uygulamaktadır.

Beyond Psikoloji Merkezi MMPI hizmeti vermektedir.Beyond Psikoloji Merkezinde kadromuzun tamamı uzman psikologlardan oluşmaktadır. Ankara Beyond Psikoloji Merkezinde MMPI, alanında uzman klinik psikologlarımız yapmaktadır. MMPI, Suadiye Bir-Sen Danışmanlık Merkezinden yaptırabilirsiniz.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi, dünyada en çok kullanılan ve en etkili terapi yöntemlerinden biridir. Bireyin, psikolojik sorunlarıyla ilişkili olan ve onları sürdüren duygu, düşünce ve davranışı çalışan bir terapi ekolüdür.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Bilişsel Davranışçı Terapi ( BDT) Hangi Durumlar İçin Kullanılır?

 • Depresyon
 • Anksiyete bozuklukları
 • Fobiler
 • Post Travmatik Stres Bozukluğu
 • Uyku bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB)
 • Madde kullanım bozuklukları
 • Bipolar bozukluklar
 • Şizofreni
 • Cinsel bozukluklar Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Bilişsel Davranışçı Terapi ( BDT) Uygulanmaktadır.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Bilişsel Davranışçı Terapi Nelerin Üstesinden Gelmenize Yardımcı Olur?

 • Zihinsel Hastalık Belirtilerinin Kontrol Altında Tutulması
 • Zihinsel Semptomların Nüksünü Önlemek
 • İlaçlara Gerek Duyulmayan Zihinsel Problemler
 • Stresle Başa Çıkma
 • Duygu Yönetimi
 • İlişki Problemleri
 • İletişimsizlik
 • Kayıpla Başa Çıkma/ Yas Dönemi
 • İstismar veya Şiddet Travması
 • Tıbbi Hastalıklarla Başa Çıkmak
 • Kronik Fiziksel Semptomlar

Beyond Psikoloji Merkezi Bilişsel Davranışçı Terapi hizmeti vermektedir. Beyond Psikoloji Merkezinde kadromuzun tamamı uzman psikologlardan oluşmaktadır. Ankara Beyond Psikoloji Merkezinde Bilişsel Davranışçı Terapiyi, alanında uzman klinik psikologlarımız kullanmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile psikolojik problemlerinizi iyileştirmek ve kontrol atlına almak istiyorsanız Ankara Beyond Psikoloji Merkeziniyle iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm Odaklı Terapi; geçmişten çok o anki soruna odaklı, geleceğe sağlıklı bir şekilde yön vermeyi hedefleyen, daha kısa sürekli bir terapi ekolüdür.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Çözüm Odaklı Terapi Neyi Hedefler?

 • Geçmişten ziyade geleceğe odaklanır.
 • Sorundan çok çözümü konuşur.
 • Somut teknikler kullanılır.
 • Yetersiz yanlardan çok güçlü yönleri merkeze alır.
 • Sınırlı yönlerden ziyade çaba ya da beceriye odaklanır.

Bu şekilde terapiyi kısa sürede tamamlamayı ve kısa sürede çözüme kavuşturmayı hedefler.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Çözüm Odaklı Terapi Hangi Durumlarda Kullanılır?

 • Kaygı bozuklukları
 • Aile içi iletişim problemleri
 • Okul döneminde yaşanan problemler
 • Depresyon konularında Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Çözüm Odaklı Terapi ekolü kullanmaktadır.

En çok kaygı bozukluğu, aile içi problemleri, okul dönemi problemleri ve depresyon için kullanılsa da diğer psikolojik problemler için de Çözüm Odaklı Terapi etkili bir terapi yöntemidir.

 

 

 

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Kabul Kararlılık Terapisi (ACT)

Kabul Kararlılık Terapisi; bireyin elinde olmayan, kontrolünü sağlayamayacağı durumları kabullenmesini amaçlayan bir terapi ekolüdür.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Kabul Kararlılık Terapisi Neleri Hedeflemektedir?

Olumsuz düşünceleri, duyguları, semptomları veya koşullarla başa çıkma yöntemi olarak kabullenmeyi hedefler.

Kabul Kararlılık Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılmaktadır?

 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Stres yönetimi
 • Yeme bozuklukları
 • Kendine zarar vereme
 • Okb
 • Şizofreni
 • Sigara bırakma
 • Şeker hastalığının kontrol altına alınması
 • Kronik ağrı
 • Madde bağımlılığı konularında Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Kabul ve Kararlılık Terapisi uygulamaktadır.

Beyond Psikoloji Merkezi Kabul Kararlılık Terapisi hizmeti vermektedir. Beyond Psikoloji Merkezinde Kabul Kararlılık Terapisini, alanında uzman, tecrübeli klinik psikologlarımız tarafından kullanılmaktadır. Kabul Kararlılık Terapi ekolü ile yeni bir bakış açısı kazanmak, zihinsel ve psikolojik problemlerden kurtulmak için Ankara Beyond Psikoloji Merkezini iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Aile ve Çift Terapisi

Aile Terapisi, değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı bir terapi tekniğidir. Aile Terapisi, aile üyeleri arasındaki iletişimin kalitesini arttıran ve çatışmaların üstesinden gelmeye çalışan bir terapidir. Siz de aileniz ile yakın ilişkinizdeki sorunlu dinamikleri çalışmak isterseniz Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Aile Terapisi almak için iletişime geçebilirsiniz.

                                

 • Evlilik Problemleri
 • Boşanma
 • Çocuk, Ergen Ve Yetişkin Ruh Sağlığı
 • Çocuk Ve Ergenlerde Davranış Bozukluğu Ve Okul Problemleri
 • Yeme Bozuklukları
 • Alkol Ve Madde Kullanımı
 • Kronik Fiziksel Rahatsızlıklar
 • Yas, Kayıp Ve Travmalar
 • Duygusal İstismar, İhmal Ve Şiddet
 • Aile Yaşamındaki Değişiklikler (İş Değişikliği, Taşınma Vb.)
 • Anksiyete Ve Depresyonu Da İçeren Duygusal Bozukluklar
 • Ebeveyn Becerileri
 • Üvey Bireyi Bulunan Ailelere Destek
 • Psikoseksüel Zorluk
 • Evlat Edinme, Üvey Ebeveyn/Çocuk İlişkileri
 • Kendine Zarar Verici Davranışlar
 • Travma Sonrası Çocuklara, Gençlere Ve Yetişkinlere Destek
 • Göç Eden Ailelere Destek
 • İş Stresi
 • Ekonomik problemler

yukarıda bulunan durumlardan herhangi birini siz de yaşıyorsanız Ankara Beyond PsikolojiMerkezine başvurabilirsiniz.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Aile Terapisi Neyi Hedefler?

Aile terapistleri, tüm aileye ve aile içerisindeki dinamiklere odaklanmaktadır.

 • Ankara Beyond Psikoloji Merkezini bireylerin değerlerine, düşüncelerine, hayallerine, yaşan stillerine saygı duyulur ve koşulsuz kabulde bulunulur.
 • Terapide, bireylerin karşılıklı olarak birbirlerini daha iyi anlamalarına ve dinlemelerine yardımcı olunmaktadır.
 • Davranış ve sözlerin bireyler üzerindeki etkilerinin ne olduğunu aile bireyleri tarafından fark edilmesine yardımcı olunmaktadır.
 • Aile bireylerinin, işbirliği yapmaya teşvik edilir.
 • Baş etme yöntemleri, güçlü yanlarını problemin çözümünde kullanmaları sağlanır
 • Bireylerin, problem çözümünde sorumluluk almaları desteklenir.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Aile ve Çift Terapisinin Önemi Nedir ?

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini, Aile Terapisi ile aile anlaşmazlıklarında çözüm olmaktadır.

Mutlu, güçlü, bağları kuvvetli aileler oluşturmaya yardımcı olur.

Bireysel Terapide, odak sadece bireyken aile terapisinde odak tüm aile bireylerini kapsamaktadır. Bu sayede sorunun kökenine daha çabuk ve sağlıklı inilmektedir.

sürecinde, aile üyeleri birbirlerini motive edebilirler.

yeme bozuklukları, madde bağımlılığı gibi durumların çözümünde Bireysel Terapiden daha etkili olmaktadır.

sorunun çözümünde tüm aile bireyleri sürecin bir parçası olurlar ve bireysel terapiden daha kalıcı bir çözüm sağlar.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Cinsel Terapi Hangi Durumlarda Kullanılmaktadır?

 • Disparoni ( Ağrılı Cinsel İlişki)
 • Erken Boşalma
 • Erektil Disfonksiyon ( Ereksiyon Problemleri)
 • Cinsel İsteksizlik
 • Orgazm Sorunları
 • Evlilik Öncesi Cinsel Danışma
 • Geç Boşalma
 • Kadınlarda Orgazm Bozukluğu
 • Kadınlarda Cinsel İlgi/Uyarılma Bozukluğu
 • Sertleşme Bozukluğu konularında Suadiye Bir- Sen Psikolojik Danışmanlık Merkezi bünyesindeki uzman psikologlar tarafından kullanılmaktadır.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Cinsel Sorunların Tedavisi Cinsel Terapi İle Mümkün Müdür?

Cinsel hayatında sorunlar yaşayan bireyler, bu konuda umutsuzluğa kapılmamalıdır.

Beyond Psikoloji Merkezini Yetişkin Terapisi

Beyond Psikoloji Merkezi’nde Yetişkin Terapisi, psikolojik rahatsızlıklar, arkadaşlık, aile ilişkilerinde sorun yaşayan bireylere uygulanır. Terapiler Ankara Beyond Psikoloji Merkezi’nde bulunan alanında uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ankara Beyond Psikoloji Merkezi’nde Yetişkin Terapisi, danışanın yaşadığı zorluklara ve terapi sürecinin işleyişine bağlı olsa da Ankara Beyond Psikoloji Merkezi’nde yetişkin terapisi 8-10 seans arası sürmektedir.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezi Yetişkin Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?                 

 • Kaygı Bozuklukları (obsesif kompülsif bozukluk, yaygın kaygı bozukluğu, panik bozuluğu)
 • Depresyon
 • Panik atak
 • Fobiler (Özgül Fobiler, Sosyal Fobi)
 • Dürtü Kontrol Sorunları
 • Duygu Durumu Değişiklikleri
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Cinsel Kimlik Sorunları
 • Cinsellikle İlgili Sorunlar
 • Kayıp ve Yasla Başa Çıkma
 • Öfke ve Stresle Başa Çıkma
 • Kıskançlıkla ilgili Sorunlar
 • Bağlanma Problemleri
 • Özgüven Kaynaklı Sorunlar
 • Bedensel Kaygılardan Kaynaklanan Sorunlar
 • İletişim Problemleri
 • İkili İlişki Sorunları ve İlişki Yönetimi
 • Migren, Mide Ağrısı gibi Somatik ağrılar
 • Uyum Problemleri Konularında Ankara Beyond Psikoloji Merkezini bünyesindeki uzman psikologlar Yetişkin terapisi uygulamaktadır.

Ergen Terapisi, genellikle 12 -18 yaş aralığında ergenlik çağındaki bireyler ile yapılan bir terapi çeşididir. Ankara Beyond Psikoloji Merkezini gerçekleştirilen Ergen Terapisinde, terapistler ergenlik çağındaki bireylerin kendilerini tanımalarına, anlamalarına, isteklerini fark etmelerine yardımcı olarak, onları farklı bir pencereden bakmaya yönlendirmektedir.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Ergen Terapisi Hangi Yaş Aralığına Uygulanır?

Ergenlik döneminin net bir başlangıç ve bitiş yaşı bireylere göre farklılık göstermek ile birlikte genel olarak 12-18 yaş aralığı ergen bireyler olarak kabul edilmektedir. Bu yaş aralığındaki bireylere Ankara Beyond Psikoloji Merkezini tarafından ergen terapisi uygulanmaktadır.

 

Ankara Beyond Psikoloji Merkezi Ergen Terapisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

 • Aile ile Olan İlişki
 • Arkadaşlık İlişkileri
 • Sınav Kaygısı
 • Stres ve Kaygı
 • Motivasyon Eksikliği
 • Takıntılı Düşünceler ve Hareketler
 • Cinsel Kimlik Problemleri
 • Özgüven Problemleri
 • Panik Bozukluklar
 • Sosyal Kaygı veya Daha İleri Düzeyde Sosyal Fobi
 • Uyku Problemleri
 • Yeme Bozuklukları
 • Ders Çalışma Alışkanlığının Kazandırılamaması
 • Başarısızlık Korkusu
 • Dikkat ve Konsantrasyon Bozukluğu
 • Öğrenme Zorluğu
 • Duygu durumu Kontrol Edememe
 • Öfke Problemi
 • Zorbalık

Beyond Psikoloji Merkezini Ergen Terapisinde Hangi Terapi Ekolleri Kullanılmaktadır?

 • Bilişsel Davranışçı Terapisi (BDT)
 • Çözüm Odaklı Terapi
 • Kabul Kararlılık Terapisi
 • Ergenlerde Bilişsel Davranışı Terapi
 • Duygu ve Düşünce Odaklı Terapi
 • Bireysel Terapi teknikleri kullanılmaktadır.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezi Bağımlılık Terapisi

Bireylerin, bağımlılığından kurtulmaları kendi başlarına üstesinden gelebilecekleri bir sorun değildir. Bu süreçte alanında uzman kişilere ve aile bireylerine ihtiyaç duymaktadırlar.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezi’nde madde bağımlılığı terapisi üzerine uzmanlaşmış psikolog kadrosu bulunmaktadır. Siz de bağımlılık sürecini sağlıklı bir şekilde sonlandırmak için Ankara Beyond Psikoloji Merkezini uzman psikolog kadrosundan yardım alabilirsiniz.

 

 

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Madde Bağımlılığı Belirtileri  Nelerdir?

 • Madde kullanılmadığı zamanlarda yoksunluk çekmek
 • Maddeyi temin edebilmek için yoğun çaba ve para harcamak
 • Madde kullanımı sebebiyle aile ilişkilerinin bozulması, sosyal çevreyle araya mesafe konulması, iş ve okul hayatının olumsuz etkilenmesi
 • Maddenin sağlığa, kişisel ilişkilere ve iş veya okul hayatına olumsuz etkilerinin bilinmesine rağmen madde kullanımını bırakamama
 • Maddeyi bırakma çabalarının başarısız olması

Yukarıda yer alan maddelerden biri veya birkaçı sizde bulunuyor ise Ankara Beyond Psikoloji Merkezi’nde bulunan uzman psikolog kadrosundan yardım alabilirsiniz.

Ankara Beyond Psikoloji Merkezini Psiko-Onkoloji Terapisi

Psiko-onkoloji Terapi, kanser hastalığının ortaya çıkışından itibaren bireylerde görülebilecek psikolojik güçlükler ile çalışmaktır. Ankara Beyond Psikoloji Merkezinde bulunan uzman psikolog kadrosu, kanser teşhisi konmuş hastaların yaşadıkları psikolojik güçlükleri tedavi etmeyi amaçlamaktadır.

KANSER TANISI SONRASINDA PSİKOLOG DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYDUĞUNU GÖSTEREN DURUMLAR NELERDİR?

 • Hastalığı ve Tedaviyi Reddetme
 • Tedavi Yöntemleri ve Tedavi Süreciyle İlgili Endişe, Korku ve Beklentiler
 • Uyuma Yönelik Duygudurum Değişiklikleriyle Baş Edememe
 • Geleceğe Dair Belirsizlik ve Endişeler
 • Vücut Organ ve Bölümlerinin Hasar Görme Endişesi
 • Temel İşlevlerini Kaybetme Endişesi
 • Görünümünde Değişme
 • Kendini Eksik Hissetme
 • Ağrıların Kontrol Altına Alınamaması
 • Ölüm Korkusu
 • Hastalığın Tekrarlama Endişesi
 • Tedavi ve Yan Etkileri Sebebiyle İşten ve Sosyal Çevreden Uzaklaşma
 • Aile İçi Dengelerin ve İlişkilerin Bozulması
 • Sosyal Desteğin Yetersiz Olması
 • Depresyon
 • Anksiyete Bozukluğu

Yukarıda bulunan psikolojik ve psiko-sosyal yardım almanızı gerektiren belirtilerden biri ya da birkaçı sizde mevcut ise Ankara Beyond Psikoloji Merkezi’nde bulunan alanında uzman psikologlarımızdan yardım alabilirsiniz.